1. Indien aan de consument een product is geleverd van digitale inhoud anders dan op een materiële drager (dus digitaal), dan bestaat geen recht op herroeping. De consument heeft hiervoor expliciet toestemming gegeven tijdens de aankoop van producten, digitale inhoud en/of diensten.
  2. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
  3. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Om te retourneren, neemt u contact met ons op.